Cum reciclăm bateriile consumate?

Vrei sa știi cum ne poți ajuta să oferim o viață nouă bateriilor uzate?

Strânge bateriile într-o cutie specială sau un plic și caută pe aplicația Unde Reciclam – cel mai apropiat punct de colectare. E important să știi că poți preda bateriile uzate în toate magazinele care au la vanzare astfel de produse.

Împreună colectăm bateriile uzate!

Toate bateriile colectate în cadrul rețelei naționale SNRB trec printr-un proces riguros de sortare în funcție de proprietățile electro – chimice și sunt trimise ulterior către facilitățile de reciclare, unde, prin intermediul proceselor tehnologice complexe, numeroase metale precum plumb, zinc, nichel, cadmiu, cobalt sunt recuperate și reintroduse ulterior în circuitul economic prin reutilizarea în alte procese de fabricație.

Linia de tratare de baterii și acumulatori portabili presupune atât prestarea unui serviciu de tratare și eliminare deșeuri periculoase, cât și obținerea de produse regenerate, de tipul materiilor prime secundare ce sunt reintroduse în circuitul economic.

Ce este sortarea bateriilor uzate?

Sortarea reprezintă etapa cheie în tratarea bateriilor. Calitatea procesului de sortare garantează o reciclare eficientă. Întregul proces tehnologic include sortarea manuală, care se realizează pe o bandă transportatoare asigurând eliminarea corpurilor străine, fiind apoi urmată de sitarea mecanică pentru recuperare bateriilor tip pastilă. Tratarea mecanică a bateriilor constă în mărunțirea acestora, separarea magnetică, separarea prin sitare și separarea calitativă a particulelor.

 

Cum se realizează reciclarea bateriilor uzate?

Reciclarea bateriilor se face în 4 procedee, în funcție de categorie:

  • Pirometalurgie (baterii alcaline și saline, baterii cu litiu, baterii NiCd, Li-Ion si NiMH)
  • Hidrometalurgie (baterii alcaline și saline, baterii NiCD si Li-Ion)
  • Distilare (baterii pastilă și anumite baterii reîncărcabile)
  • Fuziune (baterii cu plumb)

Obiectivul comun al tuturor procedeelor este separarea metalelor componente ale bateriilor în vederea obținerii unei purități cât mai mari astfel încât acestea să fie reutilizate în diferite industrii.

Fracțiile rezultate sunt fracție feroasă și fracție neferoasă, masă neagră (un amestec de zinc, carbon și mangan). Fracțiile feroase și neferoase reintră în circuitul economic în industria oțelului și în furnalele de zinc, iar hârtia și plasticul sunt valorificate ca și combustibil alternativ în industria cimentului.

Valorificare sau o nouă viață

Dintr-o tonă de baterii alcaline, pot fi recuperate 330 kg de zinc și compuși de zinc și 240 de kg de aliaj pe baza de fier si nichel. Aceste metale pot fi reutilizate imediat pentru fabricarea obiectelor de uz zilnic, dar și industriale.