Realitate vs target – un studiu privind cantitățile de baterii colectate în 2017 la nivel european

Odată cu adoptarea Directivei pe 2006/66 /CE, colectarea bateriilor portabile și reîncărcabile a devenit obligatorie pentru statele din Uniunea Europeană, conform acestor rate de colectare: 25%  în 2012, respectiv 45% începând cu 2016.

Asociația Europeană a Bateriilor Portabile (EPBA) a solicitat consultanților Perchards/Sagis un studiu prin care care să analizeze situația atingerii ratelor obligatorii de colectare a bateriilor portabile și reîncărcabile în statele membre UE. Studiul are la bază cercetări ale publicațiilor realizate de  organizațiile colective (în special rapoarte anuale) și ale autorităților naționale, dar și chestionare și interviuri cu reprezentanții organizațiilor.

În ceea ce privește acuratețea ratelor de colectare a bateriilor portabile din acest raport, în absența unor rate oficiale de colectare, datele pot fi ajustate prin estimări semnificative din punct de vedere statistic. Ratele de colectare utilizate în acest raport sunt calculate utilizând datele cantităților puse pe piață neregulate și volumul de colectare declarat de statele membre și / organizații.

Datele disponibile pentru studiu sugerează că  în 2017, aproximativ 236 000 de tone de baterii portabile au fost introduse pe piață în SEE și Elveția. Asta înseamnă o creștere de 5% în plus față de anul ​​2016 – cea mai mare creștere din 2010. Aproximativ 104.000 tone de deșeuri de baterii portabile au fost raportate ca fiind colectate (+ 1% peste 2016). Aceasta corespunde unei rate de colectare de 44% în anul curent, în scădere de la 46%  în 2016.

Ratele de colectare a bateriilor portabile în 2017

Dintre cele 31 de țări analizate în baza datelor (neoficiale, în mare parte) s-au concluzionat următoarele:

 • 20 state declară că au atins sau chiar depășit o rată de colectare de 45% în 2017
 • Începând cu anul 2011, Austria, Belgia, Luxemburg, Suedia și Elveția au depășit în mod constant procentul de 45%.
 • În 2011, Danemarca și Slovacia au atins pentru prima dată procentul de 45%.
 • În 2014, Bulgaria, Finlanda, Ungaria, Țările de Jos au ajuns pentru prima dată la 45%.
 • În 2015, Germania (și, conform datelor revizuite în 2018, și Polonia) au depășit pentru prima dată 45%.
 • În 2016, Croația, Republica Cehă, Franța, Irlanda și Lituania au atins prima dată 45%.
 • În 2017, Islanda și Marea Britanie au depășit pentru prima dată 45%.
 • Niciuna din țări nu pare să fi ajuns între 40 și 45%.
 • Cinci țări au atins între 35% și 40%: Estonia, Italia, Portugalia, Grecia, Spania.
 • Este probabil ca șase dintre acestea să fi atins între 25% și 35%: Cipru, Malta și Norvegia, precum și Slovenia, Letonia și România. Pentru ultimele trei state, datele din 2017 nu sunt încă disponibile.

Incertitudini cu privire la rata de colectare și evaluarea subiectivă

 • Ratele naționale de colectare sunt supuse limitărilor și incertitudinilor inerente, ceea ce le limitează să devină un instrument corect pentru a compara performanța sistemelor de colectare:
 • Ratele ar fi mult mai scăzute în unele țări dacă s-ar lua măsuri pentru a se asigura că doar bateriile cu plumb sunt numărate la rata de colectare și sunt declarate “baterii portabile cu plumb”, când sunt puse pe piață.
 • Există incertitudini substanțiale cu privire la greutatea bateriilor încorporate în DEEE, pentru care datele nu sunt disponibile în unele țări.
 • Creșterea acumulatorilor de litiu și a diferitelor practici naționale de a număra aceste baterii ca fiind baterii portabile, fie industriale, în stadiile de colectare.
 • Ratele ar varia cu până la o valoare estimată de +/- 3% dacă s-ar aplica o interpretare comună a termenului “baterie portabilă” în ceea ce privește pragurile de greutate pentru bateriile portabile utilizate în unele țări;

Situația Romaniei

În ceea ce privește evoluția juridică și organizațională, România este unul dintre puținele state membre „noi” care au transpus această directivă privind bateriile fără a avea un mecanism de finanțare a fondului de stat. La sfârșitul anului 2017, aproximativ 550 de producători de baterii portabile aveau contracte de transfer responasbilitate cu  cele cinci organizații autorizate.

Rata de colectare în România

Rata de colectare în 2015 a fost de 21%, mult mai mică decât de 32%, după estima studiul mai sus citat. Pentru 2016 și 2017, nu există date concludente disponibile. Presupunând că volumele de baterii puse pe piață vor fi neschimbate, iar colectarea a crescut la 700 de tone în 2016, rata de colectare ar putea fi de 26%.